Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje w sprawie zakłóceń od sygnałów LTE

   Z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyszłej normy (prEN 50083-2-4E) dla filtrów ograniczających zakłócenia pochodzące od sygnałów LTE (4G) działających
  • Projekt Min.Energii w sprawie kalkulacji taryf gazowych

   W dniu 13 grudnia 2018 r. Minister Energii ogłosił konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad
  • Konsultacje Megaustawy

   Otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt "Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw". Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych,
  • Konsultacje nowego projektu ustawy o VAT

   Ministerstwo Finansów przekazało KIGEiT do konsultacji projekt z 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –