Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej KIGEiT (SNTN)

Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SNTN) powstała 2 lipca 2020 roku. Sekcję założyło 5 podmiotów – członków KIGEiT.

Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej została powołana w celu zapewnienia nadawcom wspólnej platformy do wspierania inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych tworzących warunki dla zapewnienia najlepszej oferty dla widzów, rozwoju wysokiej jakości produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce, promocji, wdrożenia nowoczesnych i efektywnych technologii telewizyjnych spełniających oczekiwania i zapewniających realizację potrzeb współczesnych odbiorców oraz w równej mierze, przestrzegania praktyk uczciwej konkurencji.

Do podstawowych zadań SNTN KIGEiT należy:

  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku telewizji naziemnej;
  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;
  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które Zarząd Sekcji uznał za ważne dla branży. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SNTN.

Aktualności SNTN

Władze Sekcji

Dorota Żurkowska – Bytner – Przewodnicząca (TVN WARNER BROS.DISCOVERY)
Dariusz Działkowski – Wiceprzewodniczący (CYFROWY POLSAT)
Marcin Klepacki – Wiceprzewodniczący (TELEWIZJA POLSKA)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI NADAWCÓW TELEWIZJI NAZIEMNEJ KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem sekcji branżowej powinna zapoznać się z Regulaminem SNTN i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską SNTN, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie, składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie SNTN dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.