Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT)

Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SOT), powstała 7 lutego 2003 roku. Sekcję założyło 15 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są operatorzy stacjonarni i komórkowi, a także operatorzy transmisji danych. Do podstawowych zadań SOT KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku telekomunikacyjnego.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów operatorów telekomunikacyjnych względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOT KIGEiT .

Aktualności SOT

Stanowiska SOT

Opinie Prawne

Władze Sekcji

 1. Eugeniusz Gaca – Przewodniczący
 2. Janusz Górski – Sekretarz (T-MOBILE POLSKA)
 3. Łukasz Bielak – Wiceprzewodniczący (NETIA)
 4. Radosław Fotyga – Wiceprzewodniczący (NOVUM)
 5. Rafał Pietrzak – Wiceprzewodniczący (AITON CALDWELL)
 6. Andrzej Szczerba – Wiceprzewodniczący (EXATEL)
 7. Jerzy Trzaskowski – Wiceprzewodniczący (MULTIMEDIA POLSKA)
 8. Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący (SFERIA)
 9. Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca (P4)

Członkostwo w Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.