Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Kompetencje Komisji Rewizyjnej są opisane szczegółowo w Rozdziale 8 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Komisja liczy do 5 członków.

  1. Przemysław Jurgiel-Żyła — Przewodniczący (MOVENS VENTURE CAPITAL)
  2. Dariusz Kowalczyk-Tomerski – Wiceprzewodniczący (TP TELTECH)
  3. Piotr Dumania — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKII)
  4. Zdzisław Nowak – członek (SFERISK IDBG POLSKA)
  5. Jarosław Wojtulewicz – członek (APATOR)

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby w kadencji 2021-2024

VII Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13:00 odbyło się piąte (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2023 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2023 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 3 października 2024 r.


VI Posiedzenie
W dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym odbyło się szóste  (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem działań Izby i Zarządu na 2024 r oraz projektem budżetu na 2024 r. po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz zostanie przedłożona Radzie na posiedzeniu 6 grudnia 2023 roku.


V Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 17 maja 2023 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnym odbyło się piąte (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2022 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2022 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 23 listopada 2023 r.


IV Posiedzenie

W dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnym odbyło się czwarte  (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem działań Izby i Zarządu na 2023 r oraz projektem budżetu na 2023 r. po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz zostanie przedłożona Radzie na posiedzeniu 14 grudnia 2022 roku.


III Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 12 maja 2019 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym odbyło się trzecie (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2021 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2021 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 24 listopada 2022 r.


II Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym odbyło się drugie (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2022 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 12 maja 2022 r.


I Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 24 listopada 2021 roku w Warszawie odbyło się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej (w kadencji 2021-24). Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 7 grudnia 2021 r.