Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Kompetencje Komisji Rewizyjnej są opisane szczegółowo w Rozdziale 8 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Komisja liczy do 5 członków.

  1. Przemysław Jurgiel-Żyła — Przewodniczący (MOVENS VENTURE CAPITAL)
  2. Dariusz Kowalczyk-Tomerski – Wiceprzewodniczący (TP TELTECH)
  3. Piotr Dumania — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKII)
  4. Zdzisław Nowak – członek (SFERISK IDBG POLSKA)
  5. Jarosław Wojtulewicz – członek (APATOR)

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby w kadencji 2021-2024