KOMITET KOŃCA ŻYCIA PRODUKTU

Komitet Końca Życia Produktu (KKŻP) zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojmowaną ochroną środowiska przy wytwarzaniu wyrobów elektronicznych, w tym min.:

  • gospodarką obiegu zamkniętego,
  • dyrektywami WEEE i RoHS – gospodarką odpadami, eliminacją substancji niebezpiecznych,
  • systemem REACH – pakietem legislacyjnym zakładającym obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu,
  • problematyką programu Ecodesign – tworzenia produktów nieszkodliwych dla środowiska, efektywnością energetyczną, etykietami energetycznymi,
  • bezpieczeństwem produktów.

Aktualności KKŻP

Skład Komitetu


Kontakt do Komitetu Końca Życia Produktu: kkzp@kigeit.org.pl