KOMITET KOŃCA ŻYCIA PRODUKTU

KKŻP zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojmowaną ochroną środowiska przy wytwarzaniu wyrobów elektronicznych, w tym min.:

  • dyrektywami WEEE i RoHS – gospodarką odpadami, eliminacją substancji niebezpiecznych,
  • systemem REACH – pakietem legislacyjnym zakładającym obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu,
  • problematyką programu Ecodesign – tworzenia produktów nieszkodliwych dla środowiska, efektywnością energetyczną, etykietami energetycznymi,
  • pomiarem efektywności środowiskowej produktów i organizacji
  • społe,czną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Aktualności KKŻP

System REACH – pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.

W nawiązaniu do coraz silniejszego wpływu jaki regulacje REACH będą miały na branżę ICT oraz produkty Consumer Electronic (CE), KIGEiT poleca,
w razie pytań i watpliwości kontakt z następującymi instytucjami:

Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

faks +48 (22) 568 26 67, +48 (22) 568 23 90

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

Biuro ds. Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34, 90-019, Łódź
tel: (042) 253 8 427

/rejestracja i możliwość zadawania pytań przez stronę www.reach.gov.pl