KIGEiT, wraz z innym europejskimi organizacjami branżowymi sektora elektroniki, włącza się budowę strategii wzmocnienia odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu i zwiększenie bezpieczeństwa naszego regionu.
Przekazujemy Państwu Apel, w którym sektor produkcji elektroniki, zwracając się do nowego Parlamentu Europejskiego i do rządów Państw Członkowskich, wskazuje, że produkcja elektroniki jest kluczowym elementem dla wszystkich strategicznie ważnych gałęzi przemysłu. W apelu przestawiono 4 postulaty w tym:
  1. Ustanowienie strategii produkcji elektroniki w ramach nowego porozumienia na rzecz konkurencyjności.
  2. Wprowadzenie ustawy o strategicznej produkcji elektroniki (SEMA).
  3. Wyrównywanie szans poprzez otoczenie regulacyjne i podatkowe.
  4. Działania na rzecz podniesienie umiejętności branżowych.
Pod apelem podpisują się europejskie organizacje branżowe przemysłu elektronicznego, w tym niemiecka ZVEI i nasza Izba. W dołączonym do apelu opracowaniu niemieckiej izby gospodarczej ZVEI, podkreśla się, że decydowanie zbyt mało uwagi poświęca się w Europie rozwojowi całej mikroelektroniki, w tym szczególnie obwodom drukowanym (PCB) i usługom wytwarzania sprzętu elektronicznego (EMS). Raport ZVEI identyfikuje strategiczne zależności i wskazuje słabe strony w europejskim ekosystemie mikroelektroniki.
Nasza Izba będzie włączać się we wszelkie inicjatywy promujące i rozwijające przemysł elektroniczny.

Link do Apelu europejskich organizacji branżowych <tutaj>

Wszystkich zainteresowanych projektami w zakresie rozwoju elektroniki i mikroelektroniki zapraszamy do kontaktu na adres poczty elektronicznej naszego Biura. W naszej Izbie sprawę będzie koordynował Komitet Gospodarki Innowacyjnej (KGI).