KOLEGIUM EKSPERTÓW KIGEiT

 • Kolegium Ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KE KIGEiT) jest ciałem pomocniczym, powołanym przez Zarząd Izby dla osiągania najwyższej  jakości oferowanych usług.
 • Kolegium służy świadczeniu usług: doradczych, konsultacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych dla Klientów KIGEiT. Obszary merytoryczne usług wynikają z potrzeby przedsiębiorców, badań naukowych, trendów rozwojowych branży elektroniki i telekomunikacji.
 • Akredytacja Eksperta, ewidencja i akredytacja usług wykonywanych przez KE KIGEiT wynika bezpośrednio z zapisów statutowych KIGEiT oraz zobowiązań zawartych w umowach o zasadach realizacji projektów przez Izbę.

Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

 • Posiadają kompetencje i umiejętności udokumentowane doświadczeniem zawodowym lub uzyskanymi dokumentami i zaświadczeniami,
 • Spełnią wysokie kryteria dotyczące etyki zawodowej, dobra klienta oraz zachowania tajemnicy służbowej,
 • Świadczą przygotowanie i realizację usług doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych i informacyjnych.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji prowadzi ciągły nabór ekspertów

 • Zapraszamy osoby związane z sektorem elektroniki i telekomunikacji do współpracy z KIGEiT jako nasi Eksperci.

  Zasady kwalifikacji do Kolegium Ekspertów przedstawia prezentacja

  Przedstawiamy również zestaw dokumentów KE KIGEiT  dot. procedury kwalifikacyjnej oraz zasad współpracy Eksperta z KE KIGEiT.