Kolegium Ekspertów KIGEiT

  • Kolegium Ekspertów KIGEiT (KE KIGEiT) jest ciałem pomocniczym, powołanym przez Zarząd Izby dla osiągania najwyższej  jakości oferowanych usług.
  • Kolegium służy świadczeniu usług: doradczych, konsultacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych dla członków Izby oraz Klientów. Obszary merytoryczne usług wynikają z potrzeby przedsiębiorców, badań naukowych, trendów rozwojowych branży elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji.
  • Akredytacja Eksperta, ewidencja i akredytacja usług wykonywanych przez KE KIGEiT wynika bezpośrednio z zapisów statutowych KIGEiT oraz zobowiązań zawartych w umowach o zasadach realizacji projektów przez Izbę.

Eksperci KIGEiT:

  • Posiadają kompetencje i umiejętności udokumentowane doświadczeniem zawodowym lub uzyskanymi dokumentami i zaświadczeniami.
  • Spełniają wysokie kryteria dotyczące etyki zawodowej, dobra Klienta oraz zachowania tajemnicy służbowej.
  • Świadczą przygotowanie i realizację usług doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych i informacyjnych.

Prowadzimy ciągły nabór ekspertów

Zapraszamy osoby związane z sektorem elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji do współpracy z KIGEiT jako nasi Eksperci. Zasady kwalifikacji do Kolegium Ekspertów przedstawia prezentacja. Przedstawiamy również zestaw dokumentów KE KIGEiT  dotyczących procedury kwalifikacyjnej oraz zasad współpracy Eksperta z KE KIGEiT. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem.