Sekcja Sportów Elektronicznych KIGEiT (SSE)

Sekcja Sportów Elektronicznych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SSE) powstała 12 grudnia 2017.roku. Sekcję założyło 16 firm – członków KIGEiT. Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SSE to:

 • uzgodnienie warunków prawnych w zakresie funkcjonowania branży na rynku polskim, w tym m.in. ustawę o sporcie (w tym elektronicznym),
 • działania na rzecz rozwoju rynku sportów elektronicznych,
 • integracja firm zainteresowanych rozwojem rynku sportów elektronicznych,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie działalności firm na rynku sportów elektronicznych,
 • działania edukacyjne określające kierunek rozwoju branży,
 • prace badawcze, które mają na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień w zakresie działalności sportów elektronicznych,
 • odpowiedzialność społeczna podmiotów realizujących wdrożenia marketingowe na rynku sportów elektronicznych.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie sportów elektronicznych,
 • niska świadomość społeczna znaczenia sportów elektronicznych na rynku oraz jego rozwoju,
 • rozproszenie inicjatyw w tym zakresie,
 • brak wykwalifikowanej kadry,
 • brak badań i opracowań naukowych.

Powyższe problemy określają w jaki sposób brak świadomości społecznej uniemożliwia prawidłowy rozwój rynku sportów elektronicznych w Polsce. Izba dostrzegając krajowy potencjał w zakresie rozwoju branży sportów elektronicznych podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju tej branży wraz z towarzyszącą jej edukacją na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Skupiamy się na przygotowaniu i promocji odpowiednich uwarunkowań prawnych umożliwiających rozwój branży. Sekcja planuje również tworzyć partnerstwa z innymi instytucjami, które przejawiają chęć rozwoju branży i określania kierunku jej rozwoju.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży esportowej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SSE.

Aktualności SSE

 • Zgromadzenie Członków SEE – 07.11.2018

  W dniu 7 listopada 2018 r. w siedzibie Telewizji Polsat w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków Sekcji Sportów Elektronicznych. Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres ostatnich 12 miesięcy
  Czytaj więcej
 • IV spotkanie zarządu – 24.10.2018

  W dniu 24 października 2018 r. odbyło się czwarte, w kadencji 2017-18, spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu paneli SSE na konferencji PIKE i PGA. Podjęto również uchwałę
  Czytaj więcej
 • SSE na targach PGA

  12 października 2018 r. na targach gier komputerowych i rozrywki multimedialnej „Poznań Game Arena” w Poznaniu Sekcja Sportów Elektronicznych KIGEiT zorganizowała panel, na którym firmy z branży esportowej rozmawiały na
  Czytaj więcej
 • SSE na konferencji PIKE – 9.10.2018

  9 października 2018 r. podczas konferencji PIKE w Łodzi Sekcja Sportów Elektronicznych KIGEiT zorganizowała panel pn.: Zmiany legislacyjne w branży esportowej – rozwój esportu w telewizji stacjonarnej i internecie, którego
  Czytaj więcej

Władze Sekcji

Członkowie Sekcji

CZŁONKOSTWO W SEKCJI SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.