Forum Gospodarcze TIME

Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej

 

Cyfrowa transformacja to rozpoczęty w latach 70. proces obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa, Państwa dokonujący się w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Nie dość, że jest to proces rozciągnięty na pokolenia, to w różnym stopniu, czasie oraz kolejności dotyczy on poszczególnych dziedzin i sfer ludzkiej aktywności.

Powstanie nowa rzeczywistość sieciowa, nazywana rzeczywistością wirtualną, przemysłem 4.0, gospodarką sieciową, społeczeństwem 5.0– w zależności od tego, którego obszaru życia gospodarczego lub społecznego omawiana transformacja dotyczy.

W konsekwencji wszelkie działania mieszczące się w pojęciu cyfryzacji powinny być z jednej strony mądrze rozłożone na kolejne obszary i etapy, a z drugiej jak najbardziej ze sobą spójne w osiąganiu zakładanych cząstkowych celów w określonym czasie.

Wydarzenia organizowane we współpracy