Imprezy KIGEiT

11 Forum Gospodarcze TIME 2019

Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

X-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G i przemysłu 4.0.

Imprezy organizowane we współpracy

 • Zaproszenie na IV warsztaty projektu GPE

  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie 12:00 do Hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63
  Czytaj więcej
 • III warsztaty projektu GPE

  Trzecie warsztaty projektu Green Power Electronics dotyczące roadmap opracowanej w ramach działania WP2 odbyły się 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na III warsztaty projektu GPE

  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroni i Telekomunikacji zaprasza w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:00 do swojej siedziby w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30
  Czytaj więcej
 • II warsztaty projektu GPE

  Drugie warsztaty ramach projektu Green Power Electronics dotyczące roadmapy technologicznej i regionalnej opracowanej w ramach działania WP2 odbyły się 6 marca 2017 r. w Hotelu
  Czytaj więcej