KOMITET POLITYKI HANDLOWEJ

Komitet Polityki Handlowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KPH) zajmuje się sprawami regulacji celnych dla szeroko rozumianego sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego.

Do zadań Komitetu należy:

  • opiniowanie i udział w konsultacjach środowiskowych nowych aktów prawnych i zmian do ustaw związanych z szeroko rozumianymi sprawami celnymi oraz związanych z nimi aktów wykonawczych – wydawanych przez organy ustawodawcze i wykonawcze RP a otrzymanych do konsultacji środowiskowych,
  • udział rozpoczętych postępowaniach związanych z ustanawianiem zawieszeń i kontyngentów dla szeroko rozumianego sektora elektronicznego, telekomunikacyjnego i elektrotechnicznego – dotyczy to postępowań przed administracją RP jak i UE (Taxation and Customs Union),
  • współpraca z administracją RP i UE przy ustanawianiu klasyfikacji celnych dotyczących sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • udział rozpoczętych postępowaniach antydumpingowych dla sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • współpraca z organizacjami branżowymi UE w tym z DigitalEurope i ORGALIME w wypracowywaniu stanowisk w sprawach szeroko rozumianej polityki celnej na szczeblu UE i WTO,
  • informowanie o nowych regulacjach w RP i UE związanych ze sprawami celnymi – poprzez wydawanie Biuletynu Regulacji Celnych – selekcja informacji następuje pod kątem szeroko rozumianego sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów z zakresu prawa celnego.

Aktualności KPH

Skład Komitetu:


Kontakt do Komitetu Polityki Handlowej: gdrc@kigeit.org.pl