Raporty i publikacje

RAPORTY

Raport społeczności cyfrowej Polski

Spowolnienie rozwoju technologicznego Polski wymaga zmiany sposobu zarządzania polityką gospodarczą. KIGEiT uczestniczyła w przygotowaniu raportu “Czas na cyfrową gospodarkę”. Jego celem jest zwrócenie uwagi, że “cyfryzacja wymyka się optyce skoncentrowanej na jednym ministerstwie czy obszarze”. Organizacje stworzone przez społeczność cyfrową Polski wskazują, że zadanie podniesienia rangi cyfryzacji w polityce społeczno-gospodarczej jest warunkiem utrzymania Polski w gronie państwa wysoko – rozwiniętych.
Przygotowane rekomendacje są owocem wieloletnich doświadczeń izb gospodarczych przemysłu cyfrowego, stowarzyszeń zawodowych i organizacji pozarządowych społeczności cyfrowej.
Podkreślamy w nich kluczowe znaczenie cyfryzacji energetyki jako warunku koniecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i innowacyjności. Mamy nadzieję, że przygotowane rekomendację zostaną wykorzystanie przez klasę polityczną i komitety wyborcze do Sejmu i Senatu do zmiany podejścia do zadania jakim jest cyfryzacji.

Elektryczność 4.0 -tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw. Edycja 2022.

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Jarosława Tworóga, wiceprezesa KIGEiT, na temat wyników najnowszego badania MŚP w zakresie tzw. elektryczności 4.0 i gotowości skorzystania z OZE.

Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi naszego Wiceprezesa

„Składając w całość wyniki badania, otrzymujemy obraz sektora  małych i średnich przedsiębiorstw gotowego do przejścia na nowoczesne technologie sieciowe Gospodarki 4.0 (niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym). Branża MŚP postrzega potrzebę inwestycji w inteligentną elektryfikację jako szansę na podniesienie produktywności i konkurencyjności. Zaskakująco wysoki procent przedsiębiorców ma świadomość, że przejście na OZE da długoterminowe korzyści. Respondenci uważają za równie ważne ekologiczne i ekonomiczne korzyści wynikające z inteligentnej elektryfikacji.”

Całość znajdziecie Państwo raporcie  „Elektryczność 4.0 – tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw. Edycja 2022.” przygotowanym przez fundację Digital Poland w partnerstwie z naszym członkiem, firmą Schneider Electric.

Raport dostępny bezpłatnie na stronach https://digitalpoland.org/publikacje

Życzymy owocnej lektury


Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0 – Raport Agencji Rozwoju Przemysłu

Na stronach Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) został opublikowany raport z zakresu Integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki pod tytułem: Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0. Rosnące wymagania klientów i…. czytaj dalej 


Jak wykorzystać rewolucję technologiczną IoT i AI w rozwoju Polski – Raport Instytutu Sobieskiego

Na stronach Instytutu Sobieskiego został opublikowany raport z zakresu Integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki pod tytułem: “Jak wykorzystać rewolucję technologiczną internetu rzeczy i sztucznej inteligencji w rozwoju Polski“. Żyjemy w….  czytaj dalej.


DAE

KIGEiT o znaczeniu dokumentu „A Digital Agenda for Europe” 19 maja 2010 roku instytucje UE (Parlament Europejski, Rada Europy , Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny oraz Komitet Regionów) opublikowały….   czytaj dalej..


Standby Regulation Guidelines

KIGEiT poleca przewodnik do rozporządzenia dla urządzeń w stanie gotowości (Standby Regulation Guidelines) KIGEiT informuje, że ukazał się właśnie długo oczekiwany przewodnik do obowiązującego Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r w odniesieniu do …..  czytaj dalej


Raporty Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji Dyrektywy WEEE

KIGEiT informuje, że są już dostępne i opublikowane przez KE dwa raporty, które będą stanowić podstawę do prac nad rewizją dyrektywy WEEE

PUBLIKACJE

Nasze opracowanie – „Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” 


KIGEiT poleca półrocznik interdyscyplinarny „Energetyka Społeczeństwo Polityka” wydawany przez Collegium Civitas.