Raporty i publikacje

RAPORTY

Elektryczność 4.0 -tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw. Edycja 2022.

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Jarosława Tworóga, wiceprezesa KIGEiT, na temat wyników najnowszego badania MŚP w zakresie tzw. elektryczności 4.0 i gotowości skorzystania z OZE.

Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi naszego Wiceprezesa

„Składając w całość wyniki badania, otrzymujemy obraz sektora  małych i średnich przedsiębiorstw gotowego do przejścia na nowoczesne technologie sieciowe Gospodarki 4.0 (niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym). Branża MŚP postrzega potrzebę inwestycji w inteligentną elektryfikację jako szansę na podniesienie produktywności i konkurencyjności. Zaskakująco wysoki procent przedsiębiorców ma świadomość, że przejście na OZE da długoterminowe korzyści. Respondenci uważają za równie ważne ekologiczne i ekonomiczne korzyści wynikające z inteligentnej elektryfikacji.”

Całość znajdziecie Państwo raporcie  „Elektryczność 4.0 – tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw. Edycja 2022.” przygotowanym przez fundację Digital Poland w partnerstwie z naszym członkiem, firmą Schneider Electric.

Raport dostępny bezpłatnie na stronach https://digitalpoland.org/publikacje

Życzymy owocnej lektury


Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0 – Raport Agencji Rozwoju Przemysłu

Na stronach Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) został opublikowany raport z zakresu Integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki pod tytułem: Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0. Rosnące wymagania klientów i…. czytaj dalej 


Jak wykorzystać rewolucję technologiczną IoT i AI w rozwoju Polski – Raport Instytutu Sobieskiego

Na stronach Instytutu Sobieskiego został opublikowany raport z zakresu Integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki pod tytułem: “Jak wykorzystać rewolucję technologiczną internetu rzeczy i sztucznej inteligencji w rozwoju Polski“. Żyjemy w….  czytaj dalej.


DAE

KIGEiT o znaczeniu dokumentu „A Digital Agenda for Europe” 19 maja 2010 roku instytucje UE (Parlament Europejski, Rada Europy , Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny oraz Komitet Regionów) opublikowały….   czytaj dalej..


Standby Regulation Guidelines

KIGEiT poleca przewodnik do rozporządzenia dla urządzeń w stanie gotowości (Standby Regulation Guidelines) KIGEiT informuje, że ukazał się właśnie długo oczekiwany przewodnik do obowiązującego Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r w odniesieniu do …..  czytaj dalej


Raporty Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji Dyrektywy WEEE

KIGEiT informuje, że są już dostępne i opublikowane przez KE dwa raporty, które będą stanowić podstawę do prac nad rewizją dyrektywy WEEE

PUBLIKACJE

Nasze opracowanie – “Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” 


KIGEiT poleca półrocznik interdyscyplinarny “Energetyka Społeczeństwo Polityka” wydawany przez Collegium Civitas.