Podczas 16 edycji Forum Gospodarczego TIME, które odbędzie się w dniach 11-12 marca 2024 roku, będziemy dyskutowali o cyfryzacji sieci elektroenergetycznych.

Zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie i efektywniejsze korzystanie z zasobów, to problemy wymagające rozwiązania, by dalszy rozwój gospodarczy był możliwy. Spalanie paliw jest jedną z technologii, z których musimy zrezygnować, by powstrzymać przyspieszającą destabilizację ekosystemu planety. W przypadku Polski rezygnacja z paliw kopalnych wymaga radykalnej zmiany paradygmatów kształtujących reformy prawa gospodarczego, którego częścią jest prawo energetyczne. Celem obecnego procesu zmian prawa gospodarczego jest zwiększenie tempa przechodzenia na technologie neutralne ekologicznie. Transformacja energetyczna jest ważnym elementem tego procesu. Polska musi aktywniej włączyć się w realizację zielonego ładu gospodarczego, jeśli chcemy zachować nasze miejsce wśród krajów wysokorozwiniętych.

Udostępniamy opracowanie, które zostało przygotowane dla samorządów oraz przedsiębiorców działających na terenach niezurbanizowanych. To właśnie oni zdecydują o kształcie energetyki rozproszonej opartej na OZE. Otwierające się możliwości budowy niezależności energetycznej w oparciu o nowe technologie, prawo i modele biznesowe to również szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarki lokalnej. Podmioty, które nie przystosują się na czas do nowego otoczenia technologicznego, będą traciły konkurencyjność i możliwości rozwoju, a więc możliwość dalszego istnienia.

Zadaniem, jakie postawiliśmy sobie w tym opracowaniu, jest przekazanie w maksymalnie uproszczonej formie informacji dot. szans i wyzwań rozwojowych, przed jakimi stoją samorządy terytorialne w odniesieniu do energetyki. Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje pozwolą zrozumieć, na czym polega trwająca już jej transformacja. Chcemy w ten sposób zwiększyć zainteresowanie pozyskaniem nowych kompetencji niezbędnych do materializacji możliwości rozwoju jakie otwierają się przed lokalnymi społecznościami wsi i niewielkich miast, które wezmą w niej aktywny udział.

Opracowanie w wersji PDF mogą Państwo pobrać <tutaj>.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tworzeniem na Waszym terenie spółdzielni energetycznych lub klastrów, to możemy wesprzeć Państwa działania.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami na nasz adres poczty elektronicznej.