Izba zachęca do udziału w konsultacjach projektu dokumentu roboczego Komisji Europejskiej pt.: Innowacyjne formy wykorzystania energii słonecznej – rekomendacja promująca ich rozwój (Innovative forms of solar energy deployment – recommendation to promote their development).

Inicjatywa ta skupi się na głównych zidentyfikowaniu barier dla rozwoju tych pięciu innowacyjnych form wykorzystania energii słonecznej oraz na zaleceniach i przykładach dobrych praktyk w celu ich przezwyciężenia. Skoncentruje się ona głównie na barierach leżących w kompetencjach państw członkowskich, ale może również obejmować bariery na innych poziomach.
Wytyczne będą koncentrować się na takich tematach jak:

  • bariery o charakterze regulacyjnym;
  • bariery o charakterze nieregulacyjnym, tj. naturalne, społeczne, technologiczne, gospodarcze, przemysłowe;
  • przykłady dobrych praktyk w zakresie ich pokonywania.

Niektóre z barier są wspólne dla większości zidentyfikowanych innowacyjnych form wdrażania, ale wytyczne będą uwzględniać specyfikę każdej z nich.

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio na stronach KE do 2 kwietnia 2024r.

W Izbie tematami energetycznymi w tym OZE zajmuje się Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG)