Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji świadczy usługi szkoleniowe w zakresie:

  • Nowych technologii (lutowania bezołowiowego, montażu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej, rozwiązań bezprzewodowych itp.).
  • Prawa telekomunikacyjnego, prawa celnego, dyrektyw i norm Unii Europejskiej, systemów jakości, znaku CE, utylizacji sprzętu elektronicznego, nowych technologii oraz innych aktów prawnych związanych z elektroniką i telekomunikacją.
  • Cen dumpingowych, odpowiedzialności producenta (importera) za właściwą jakość sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, w tym właściwych atestów i świadectw, odpowiedzialności producenta (importera) za obsługę serwisową i gwarancyjną klienta.
  • Importu i handlu wyrobami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi w tym dotyczących klasyfikacji sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, stawek celnych, klasyfikacji PKD i SWW.
  • Przygotowania firm z przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego do wymogów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w tym wdrażania przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej.
  • Przygotowywania firm do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w tym przygotowywania wniosków i aplikacji.
  • Nabywania wiedzy i umiejętności posługiwania się i efektywnego stosowania w firmie MS Excel na różnych poziomach zaawansowania.
  • Funkcjonowania finansów przedsiębiorstw w różnych obszarach, mające na celu zwiększenie efektywności finansowej, ułatwienie podejmowania decyzji biznesowych oraz zwiększenia konkurencyjności.
  • Tworzenia biznesplanów dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykonywania analiz kontrolingowych.
  • Zobowiązań prawnoautorskich, tzw. opłat od czystych nośników.

Część usług oferowana jest nieodpłatnie dla członków KIGEiT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach prosimy kontaktować się z nami pod adresem: kigeit@kigeit.org.pl 

Aktualności