KOMISJA ROZJEMCZA

Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy członkami Izby. Kompetencje Komisji Rozjemczej są opisane szczegółowo w Rozdziale 9 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rozjemczej

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Komisja liczy 5 członków:

  1. Robert Uklański — Przewodniczący (INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO)
  2. Maciej Pabisiak — Wiceprzewodniczący
  3. Piotr Derbis — członek (LANDIS+GYR)
  4. Krzysztof Heller — członek (INFOSTRATEGIA)
  5. Jacek Tomaszewski — członek (SEMICON)

Posiedzenia Komisji Rozjemczej Izby w kadencji 2018-2021

IV Posiedzenie Komisji Rozjemczej Izby w dniu 28.07.2021 r.

W dniu 27 lipca 2021 roku w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2018-21). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2021 r.

Następne posiedzenie planowane jest w maju 2022 roku.

III Posiedzenie Komisji Rozjemczej Izby w dniu 09.07.2020 r.

W dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie odbyło się III posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2018-21). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2020 r.
Następne posiedzenie planowane jest w maju 2021 roku.

II Posiedzenie Komisji Rozjemczej Izby w dniu 23.05.2019 r.

W dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się II posiedzenie Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2019 r.

I Posiedzenie Komisji Rozjemczej Izby w dniu 21.11.2018 r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się I posiedzenie Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozjemczej. Następne posiedzenie Komisji Rozjemczej zostało zaplanowane na 17 maja 2019 r. i będzie poświęcone przyjęciu sprawozdania na ZWZ KIGEiT 2019 r.