KOMISJA ROZJEMCZA

Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy członkami Izby. Kompetencje Komisji Rozjemczej są opisane szczegółowo w Rozdziale 9 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rozjemczej

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Komisja liczy 5 członków:

  1. Robert Uklański — Przewodniczący (INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO)
  2. Maciej Pabisiak — Wiceprzewodniczący
  3. Piotr Derbis — członek (LANDIS+GYR)
  4. Krzysztof Heller — członek (INFOSTRATEGIA)
  5. Jacek Tomaszewski — członek (SEMICON)

Posiedzenia Komisji Rozjemczej Izby w kadencji 2021-2024