KOMISJA ROZJEMCZA

Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy członkami Izby. Kompetencje Komisji Rozjemczej są opisane szczegółowo w Rozdziale 9 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rozjemczej

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Komisja liczy 5 członków:

  1. Robert Uklański — Przewodniczący (INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO)
  2. Maciej Pabisiak — Wiceprzewodniczący
  3. Piotr Derbis — członek (LANDIS+GYR)
  4. Krzysztof Heller — członek (INFOSTRATEGIA)
  5. Jacek Tomaszewski — członek (SEMICON)

Posiedzenia Komisji Rozjemczej Izby w kadencji 2021-2024

IV Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 21 maja 2024 roku w trybie zdalnym odbyło się IV posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2021-24). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2024 r.


III Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 23 maja 2023 roku w trybie zdalnym odbyło się III posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2021-24). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2023 r.


II Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 19 maja 2022 roku w trybie zdalnym odbyło się II posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2021-24). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2022 r.


I Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyło się I posiedzenie Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozjemczej. Następne posiedzenie Komisji Rozjemczej zostało zaplanowane na 17 maja 2022 r. i będzie poświęcone przyjęciu sprawozdania na ZWZ KIGEiT 2022 r.