Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT (SDFUR)

Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SDFUR), powstała 6 listopada 2002 roku. Sekcję założyło 11 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są producenci, dostawcy, integratorzy oraz projektanci związani z rynkiem urządzeń fiskalnych. Członkowie sekcji produkują lub dostarczają urządzenia fiskalne do rejestracji obrotów związanych z podatkiem VAT, software lub zajmują się usługami i serwisem w tej dziedzinie. Do podstawowych zadań SDFUR KIGEiT należy:

 • wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku fiskalnych urządzeń rejestrujących,
 • reprezentowanie i ochrona interesów dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SDFUR.

Aktualności SDFUR

 • Zgromadzenie Członków SDFUR – 11.10.2018 r.

  W dniu 11 października 2018 r. w siedzibie firmy POSNET-POLSKA odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) poświęcone wyborom do Zarządu Sekcji i wyborom kandydatów do Rady
  Czytaj więcej
 • NZC SDFUR – 12.12.2017 r.

  W dniu 12.12.2017 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT. Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek 9 firm – członków SDFUR. Zgromadzenie zdecydowało o
  Czytaj więcej
 • Spotkanie SDFUR 22.11.2017

  W dniu 22.11.2017 odbyło się w siedzibie KIGEiT spotkanie Sekcji SDFUR poświęcone omówieniu spraw bieżących, w tym kwestii związanych z projektem e-paragon. Zdecydowano również o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia członków Sekcji
  Czytaj więcej
 • ZC SDFUR – 26.10.2017

  26 października 2017 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT . Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy i miało na celu wypracowanie propozycji działań Sekcji
  Czytaj więcej

Władze Sekcji

Członkowie Sekcji

 1. Zbigniew Stanasiuk – Przewodniczący (ELZAB)
 2. Piotr Ślęzak – Wiceprzewodniczący (POSNET POLSKA)
 3. Piotr Chronowski – Sekretarz (COMP ODDZIAŁ NOVITUS)
 4. Krzysztof Krawczyk – Członek (DATECS POLSKA)
 5. Maciej Rudaś – Członek (TORELL)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI DOSTAWCÓW FISKALNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.