Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji projekt zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr 617 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).
20 września 2022r. KIGEiT przesłała do Ministerstwa Finansów stanowisko z uwagami w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów dot. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR), działającej w naszej Izbie.