Category SDFUR – Stanowiska

14 sierpnia 2023 roku KIGEiT otrzymała prośbę z Ministerstwa Finansów o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu ...
Czytaj więcej
Page 1 of 3
1 2 3