Ministerstwo Finansów zaprosiło KIGEiT w dniu 2.12.2021 r. do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem OSR. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie RCL.

Sprawę w naszej Izbie koordynuje sekcja SDFUR.

W dniu 9 grudnia 2021 r. KIGEiT przesłała uwagi do MRiT.

Pismo KIGEiT znajdą Państwo <tutaj>