KIGEiT świadczy usługi informacyjne w zakresie:

  • Dostarczania informacji teleadresowych o firmach z branży elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji, organizacjach branżowych, instytucjach RP i UE zajmujących się problemami tych sektorów.
  • Kojarzenia partnerów, wyszukiwania partnerów do współpracy.
  • Zagospodarowania wolnych mocy produkcyjnych.
  • Badania rynku elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego oraz dostarczania standardowych raportów z tych obszarów.
  • Przygotowywania analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących rynku elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego.
  • Funkcjonowania funduszy pomocowych na inwestycje oraz badania i rozwój.
  • Funkcjonowania prawa telekomunikacyjnego, prawa celnego, dyrektyw i norm Unii Europejskiej, systemów jakości, znaku CE, utylizacji sprzętu elektronicznego, nowych technologii, innowacji oraz innych aktów prawnych związanych z elektroniką, elektrotechniką i telekomunikacją.
  • Cen dumpingowych, odpowiedzialności producenta (importera) za właściwą jakość sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego, w tym właściwych atestów i świadectw, odpowiedzialności producenta (importera) za obsługę serwisową i gwarancyjną klienta.
  • Importu i handlu wyrobami elektronicznymi, elektrotechnicznymi i telekomunikacyjnymi w tym dotyczących klasyfikacji tego sprzętu, stawek celnych, klasyfikacji PKD i PKWiU.
  • Zasad współpracy pomiędzy polskimi producentami i dystrybutorami sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego oraz firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Część usług oferowana jest nieodpłatnie dla członków KIGEiT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach prosimy kontaktować się z nami pod adresem: kigeit@kigeit.org.pl