Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI)

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) powstała 11 czerwca 2014. Sekcję założyło 14 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy działający na rynku audiowizualnym lub świadczący usługi na rzecz takich przedsiębiorców. Do podstawowych zadań sekcji należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności treści audiowizualnych w Internecie.

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

 • Przeciwdziałanie naruszaniu praw własności intelektualnej i innym formom wspierania nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOWI KIGEiT .

Aktualności SOWI

 • Uwagi KIGEiT do Sejmu i Senatu (Tarcza 3.0)

  W ostatnim czasie (od 28 kwietnia 2020 r.) odbywa się gorąca dyskusja dotycząca Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
 • Konsultacje Komisji Europejskiej “Counterfeit and Piracy Watch List”

  KIGEiT zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej w sprawie listy obserwowanych zjawisk podrabiania i piractwa (Counterfeit and Piracy Watch List). Celem tych konsultacji
 • Czas na cyfrową gospodarkę!

  W związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19 i jego wpływem na funkcjonowanie społeczeństwa, firm, organizacji i wszystkich instytucji w kraju i na świecie, 17
 • Stanowisko KIGEiT ws. Kodeksu usług cyfrowych

  W dniu 20 września 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji w zakresie preferowanego kierunku prac na forum UE dotyczących

Władze Sekcji

 1. Teresa Wierzbowska – Przewodnicząca (CYFROWY POLSAT)
 2. Anna Słoboda – Wiceprzewodnicząca (EL-TRADE)
 3. Andrzej Zarębski – Sekretarz (ANDRZEJ ZARĘBSKI I WSPÓLNICY)

Członkowie Sekcji

Członkostwo w Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.