Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SOWI)

Sekcję założyło 14 firm – członków KIGEiT.

Członkami sekcji są przedsiębiorcy działający na rynku audiowizualnym lub świadczący usługi na rzecz takich przedsiębiorców.

Do podstawowych zadań SOWI KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności treści audiowizualnych w Internecie;

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;

 • Przeciwdziałanie naruszaniu praw własności intelektualnej i innym formom wspierania nie-legalnej dystrybucji treści audiowizualnych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOWI KIGEiT (64 kB) . Więcej informacji, o tym jak zapisać się do sekcji znajdą Państwo w zakładce “Zapisz się do sekcji”.

Aktualności SOWI

 • Zgromadzenie Członków SOWI

  27 czerwca 2017 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SOWI KIGEiT będące piątym spotkaniem członków sekcji. Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres  ostatnich
 • Prawybory do Rady Izby w SOWI

  Dnia 23 września 2015 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków SOWI KIGEiT. Zgromadzenie dokonało wyboru swoich kandydatów do wyborów Rady Izby w kadencji 2015-18 w następującym składzie:
 • Stanowisko KIGEiT do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 04 lutego 2015 roku

  Dnia 4 marca 2015 r. Prezes KIGEiT Stefan Kamiński skierował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi do do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  z dnia
 • Witamy w SOWI nową firmę

  Informujemy, że kolejnym członkiem Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej została firma Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

Władze Sekcji

Teresa Wierzbowska

Przewodnicząca

Cyfrowy Polsat S.A.

Anna Słoboda

Wiceprzewodnicząca

EL-TRADE sp. z o.o.

Andrzej Zarębski

Sekretarz

AZ i Wspólnicy sp. z o.o.

Członkowie Sekcji

 1. Aero 2 sp. z o.o.
 2. Andrzej Zarębski i Wspólnicy sp. z o.o.
 3. Cyfrowy Polsat S.A.
 4. EL-TRADE sp. z o.o.
 5. Kino Polska TV S.A.
 6. KPD sp. z o.o.
 7. KzR sp. z o.o.
 8. Logoland – Witold Kamiński
 9. OSTROWSKI sp. z o.o.
 10. Samsung Electronics Polska sp. z o.o.
 11. SPInka Film Studio sp. z o.o. 

CZŁONKOSTWO W SEKCJI OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji (69 kB) i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską (26 kB), którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie (27 kB) dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.