Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI)

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) powstała 11 czerwca 2014. Sekcję założyło 14 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy działający na rynku audiowizualnym lub świadczący usługi na rzecz takich przedsiębiorców. Do podstawowych zadań sekcji należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności treści audiowizualnych w Internecie.

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

 • Przeciwdziałanie naruszaniu praw własności intelektualnej i innym formom wspierania nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOWI KIGEiT .

Aktualności SOWI

 • Odszedł od nas Andrzej ZARĘBSKI

  Rankiem 22 marca 2023 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel Andrzej Zarębski. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie
 • Pismo organizacji do Marszałek Sejmu ws. PKE

  W trosce o dbałość i najwyższą jakość procesu legislacyjnego w zakresie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), Prezesi czterech organizacji : KIGEiT, PIIT, PIKE i
 • Oświadczenie w sprawie nietransparentnego sposobu procedowania zmian w PKE

  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacja podpisała oświadczenie izb gospodarczych w sprawie nietransparentnego sposobu procedowania zmian w Prawie komunikacji elektronicznej oraz ustawy wprowadzającej, tzw. Lex
 • KIGEiT popiera apel IAB Polska i Konfederacji Lewiatan

  Izby w swoim apelu wnoszą o ponowne rozpatrzenie uwag merytorycznych przekazanych do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC103).

Władze Sekcji

 1. Teresa Wierzbowska – Przewodnicząca (CYFROWY POLSAT)
 2. Karolina Makowska – Wiceprzewodnicząca (TVN WARNER BROS. DISCOVER)
 3. Mariusz Busiło – Sekretarz (POLKOMTEL)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.