Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI)

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) powstała 11 czerwca 2014. Sekcję założyło 14 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy działający na rynku audiowizualnym lub świadczący usługi na rzecz takich przedsiębiorców. Do podstawowych zadań sekcji należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności treści audiowizualnych w Internecie.

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

 • Przeciwdziałanie naruszaniu praw własności intelektualnej i innym formom wspierania nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOWI KIGEiT .

Aktualności SOWI

 • Konsultacje w sprawie wymagań technicznych dla odbiorników cyfrowych

  Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Prace nad projektem ustawy mogą Państwo śledzić na stronie internetowej RCL.
 • Rozp. MKiDN w sprawie polskich kosztów kwalifikowanych dla produkcji audiowizualnej

  Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z
 • Zgromadzenie Członków SOWI

  27 czerwca 2017 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SOWI KIGEiT będące piątym spotkaniem członków sekcji. Zgromadzenie zapoznało się ze
 • Prawybory do Rady Izby w SOWI

  Dnia 23 września 2015 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków SOWI KIGEiT. Zgromadzenie dokonało wyboru swoich kandydatów do wyborów Rady Izby w

Władze Sekcji

 1. Teresa Wierzbowska – Przewodnicząca (CYFROWY POLSAT)
 2. Anna Słoboda – Wiceprzewodnicząca (EL-TRADE)
 3. Andrzej Zarębski – Sekretarz (ANDRZEJ ZARĘBSKI I WSPÓLNICY)

Członkowie Sekcji

Członkostwo w Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.