Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach UE nad projektem rozporządzenia, w którym przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek do organów celnych z prośbą o podjęcie działań w odniesieniu do towarów, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają ich prawa własności intelektualnej. Inicjatywa ta ma na celu:

  1. uznać obowiązek składania przez przedsiębiorców drogą elektroniczną wniosków o podjęcie działań i związanych z nimi wniosków;
  2. wyznaczyć datę wejścia w życie tego obowiązku;
  3. określić procedurę awaryjną, która ma być stosowana w przypadkach, gdy nie uda się złożyć wniosku drogą elektroniczną.

Konsultacje potrwają do 24 kwietnia 2024 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.

W Izbie prawami własności intelektualnej zajmuje się Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI).