Category SOWI

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło prekonsultacje założeń wdrożenia Aktu ws. Sztucznej Inteligencji do polskiego prawa. W pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dot. kierunków wprowadzania Aktu do ...
Czytaj więcej
Rankiem 22 marca 2023 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel Andrzej Zarębski. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie ...
Czytaj więcej
Page 1 of 6
1 2 3 6