KIGEiT objęła patronatem raport Digi Index 2023 przygotowany przez Siemens Polska – Członka KIGEiT. 

Zachęcam do zapoznania się z danymi badania oraz komentarzem Prezesa Zarządu – Stefana Kamińskiego, który został dołączony do raportu.

Jest to już czwarta edycja badania stopnia cyfryzacji średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branż: Food&Beverage, Chemistry&Pharmacy, Automotive, Machinery. Po raz pierwszy Siemens zbadał też dla porównania firmy duże. 

Raport pokazuje, gdzie jesteśmy jako Polska na drodze do Przemysłu 4.0. na przykładzie firm produkcyjnych. Tegoroczny wynik Digi Index dla średnich firm wynosi 1,8 i jest wyraźnie niższy niż w 2022 r. Oznacza to, że duża grupa producentów wciąż zmaga się z wyzwaniami w poszczególnych obszarach transformacji cyfrowej, ale też wskazuje na szerokie pole możliwości działania na rzecz digitalizacji polskich przedsiębiorstw. 

 Jako główny hamulec transformacji cyfrowej ankietowani wskazują niewystarczające budżety i trudności w zarządzaniu danymi. Przy czym należy zauważyć, że szybciej niż średnie firmy cyfryzują się duże podmioty, które wcześniej rozpoczęły procesy digitalizacyjne i dysponują większymi zasobami na ten cel.