Komisja Europejska prowadzi konsultacje projektu Ustawy wprowadzającej Europejski System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (EUCC). Izba zachęca do przekazywania opinii w konsultacjach trwających do 31 października 2023r.. System ma być dobrowolny i ma wprowadzić zestaw wymogów bezpieczeństwa dla produktów zapewniających bezpieczeństwo ICT (np. zapory ogniowe, urządzenia szyfrujące, urządzenia do podpisu elektronicznego) oraz produktów ICT z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa (tj. routery, smartfony, karty bankowe).

Swoje opinie można zgłaszać na stronach Komisji.