7. Konferencja „Inteligentna Energetyka”, którą nasza Izba objęła patronatem odbędzie się dnia 6 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem polskiej energetyki. Wydarzenie przyjmie formulę obalania lub udowodnienie czterech tez sformułowanych jako tytuły sesji w ramach programu. 7. Konferencja „Inteligentna Energetyka”.

Tegoroczna edycja Konferencji „Inteligentna Energetyka” odbędzie się pod hasłem „Cyber(NIE)bezpieczeństwo polskiej energetyki – fakty czy mity?”. Głównym celem wydarzenia jest obalenie lub udowodnienie czterech tez sformułowanych jako tytuły sesji w ramach programu:

  • Teza I: Polska energetyka może czuć się cyberbezpiecznie
  • Teza II: Wytwórcy energii na celowniku
  • Teza III: OSD i OSP na granicy cyberodporności
  • Teza IV: Systemy łączności w energetyce do podsłuchania

W związku z tym, że spotkanie ma na celu wywołanie dialogu rynkowego, przedsiębiorstwa mogą nie tylko obalić lub udowodnić tezy, ale również – w przypadku spółek energetycznych – zaprezentować w ramach sesji (II-IV) swoje potrzeby technologiczne związane z cyberbezpieczeństwem.

Spotkanie ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje działające w i dla branży energetyki zamknie panel dyskusyjny poświęcony rekomendacjom sektorowym z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Na podstawie uzyskanych wniosków organizatorzy wraz z partnerami konferencji przygotują raport rynkowy, który będzie dostępny w wersji cyfrowej do bezpłatnego pobrania na stronie wydarzenia i na portalu Smart-Grids.pl.

Planowany zakres tematyczny

● regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa, w tym: Critical Entities Resilience Directive (CER), Digital Operational Resilience Act (DORA), Network and Information Systems Directive 2 (NIS2), Artificial Intelligence Act (AI Act), nowelizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC)
● stan obecny cyberbezpieczeństwa energetyki w Polsce i UE
● cyber-BHP w energetyce
● zasoby kadrowe i ich odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem
● cyberbezpieczeństwo wytwórców energii
● cyberbezpieczeństwo OSP i OSD
● cyberbezpieczeństwo systemów łączności dla energetyki

Zarejestruj sie juz dziś poprzez formularz online.