Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Kompetencje Rady są opisane szczegółowo w Rozdziale 6 Statutu Izby. Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

Członkowie Rady Izby w kadencji 2021-2024

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Rada liczy 25 członków.

 1. Andrzej Abramczuk — Przewodniczący (NETIA)
 2. Ryszard Rybus — Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 3. Cezary Albrecht — członek (T-MOBILE POLSKA)
 4. Mariusz Busiło — członek (AERO 2)
 5. Mirosław Klepacki — członek (APATOR)
 6. Mariusz Kondraciuk – członek (SIEMENS)
 7. Olaf Krynicki – członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
 8. Piotr Kuriata — członek (P4)
 9. Krzysztof Kwaczyński — członek
 10. Jacek Łęgiewicz – członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
 11. Paweł Łuczak— członek (CYFROWY POLSAT)
 12. Jerzy Migduła — członek (FAWAG)
 13. Mariusz Miszewski — członek (DGT)
 14. Justyna Oracz — członek (FANTASYEXPO)
 15. Andrzej Ostrowski — członek (OSTROWSKI)
 16. Jakub Paluch — członek
 17. Bartosz Panek — członek (ELZAB)
 18. Zbigniew Stanasiuk — członek
 19. Piotr Staniszewski— członek (SYMMETRA)
 20. Andrzej Szymański — członek (LANDIS+GYR)
 21. Witold Świątkowski — członek (ANDRA)
 22. Jarosław Wilk — członek (COMP S.A. – ODDZ. NOVITUS)
 23. Lidia Zamecka — członek (CYFROWY POLSAT)
 24. Mariusz Zejdler — członek (LUCATEL)
 25. Dorota Żurkowska – Bytner — członek (TVN)

Posiedzenia Rady Izby w kadencji 2021-2024