Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Kompetencje Rady są opisane szczegółowo w Rozdziale 6 Statutu Izby. Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

Członkowie Rady Izby w kadencji 2018-2021

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Rada liczy 25 członków.

 1. Dominika BETTMAN — Przewodnicząca (SIEMENS)
 2. Marek GONDZIO — Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 3. Andrzej Abramczuk — członek (NETIA)
 4. Cezary Albrecht — członek (T-MOBILE POLSKA)
 5. Mariusz Busiło — członek (AERO 2)
 6. Piotr Dumania — członek (INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ)
 7. Wojciech Hałka — członek (INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PIB)
 8. Wojciech Jeznach — członek (FANTASY EXPO)
 9. Piotr Kaczmarek — członek (NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS)
 10. Mirosław Klepacki — członek (APATOR)
 11. Zbigniew Klonowski — członek (TRIAS)
 12. Krzysztof Kornacki — członek (LOVO TELEKONTAKT24)
 13. Piotr Kuriata — członek (P4)
 14. Jerzy Kuś — członek (VECTOR)
 15. Krzysztof Kwaczyński — członek
 16. Jacek Łukaszewski — członek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
 17. Andrzej Ostrowski — członek (OSTROWSKI)
 18. Jakub Paluch – członek
 19. Robert Podsiadło — członek (SCREEN NETWORK)
 20. Janusz Sitek — członek (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
 21. Zbigniew Stanasiuk — członek (ELZAB)
 22. Andrzej Szymański — członek (LANDIS+GYR)
 23. Piotr Ślęzak — członek (POSNET POLSKA)
 24. Lidia Zamecka — członek (CYFROWY POLSAT)
 25. Mariusz Zejdler — członek (NORDISK POLSKA)

Posiedzenia Rady Izby w kadencji 2018-2021

III posiedzenie Rady Izby w dniu 06.06.2019 r.

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się III posiedzenie Rady, które poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie Rady za 2018 rok na ZWZ KIGEiT. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 4 grudnia 2019 r.

II posiedzenie Rady Izby w dniu 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się II posiedzenie Rady, które poprowadziła nowa Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby oraz Zarządu na 2019 rok. Omówiono realizację budżetu Izby za 3 kwartały 2018 roku, który jest realizowany zgodnie z planem. Rada przyjęła także plan budżetu na 2019 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. W 2019 roku przychody Izby planowane są na poziomie 1 254 372 zł, a wydatki na poziomie 1 236 209 zł przy rezerwie na poziome 18 163 zł (wszystkie pozycje jako brutto). Rada wyraziła także zgodę na wystąpienie Izby z organizacji ECTA (na wniosek SOT). Omówiono przygotowania do 11 edycji Forum Gospodarczego TIME, które jest planowane w dniach 4-5 marca 2019 roku. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 29 maja 2019 r.

I posiedzenie Rady Izby w dniu 21.11.2018 r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada wybrała także Zarząd Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 12 grudnia 2018 r.