Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Kompetencje Rady są opisane szczegółowo w Rozdziale 6 Statutu Izby. Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

Członkowie Rady Izby w kadencji 2021-2024

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Rada liczy 25 członków.

 1. Andrzej Abramczuk — Przewodniczący (NETIA)
 2. Ryszard Rybus — Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 3. Cezary Albrecht — członek (T-MOBILE POLSKA)
 4. Mariusz Busiło — członek (AERO 2)
 5. Mirosław Klepacki — członek (APATOR)
 6. Mariusz Kondraciuk – członek (SIEMENS)
 7. Olaf Krynicki – członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
 8. Piotr Kuriata — członek
 9. Krzysztof Kwaczyński — członek
 10. Jacek Łęgiewicz – członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
 11. Paweł Łuczak— członek (CYFROWY POLSAT)
 12. Jerzy Migduła — członek (FAWAG)
 13. Mariusz Miszewski — członek (DGT)
 14. Justyna Oracz — członek (FANTASYEXPO)
 15. Andrzej Ostrowski — członek (OSTROWSKI)
 16. Jakub Paluch — członek
 17. Bartosz Panek — członek (ELZAB)
 18. Zbigniew Stanasiuk — członek
 19. Piotr Staniszewski— członek (SYMMETRA)
 20. Andrzej Szymański — członek (LANDIS+GYR)
 21. Witold Świątkowski — członek (ANDRA)
 22. Jarosław Wilk — członek (COMP S.A. – ODDZ. NOVITUS)
 23. Lidia Zamecka — członek (CYFROWY POLSAT)
 24. Mariusz Zejdler — członek (LUCATEL)
 25. Dorota Żurkowska – Bytner — członek (TVN)

Posiedzenia Rady Izby w kadencji 2021-2024

III posiedzenie Rady Izby

W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się III posiedzenie Rady, które poprowadził Przewodniczący Rady p. Andrzej Abramczuk (NETIA). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie Rady za 2021 rok na ZWZ KIGEiT. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 15 grudnia 2022 r.


II posiedzenie Rady Izby

W dniu 21 grudnia 2021 roku w Warszawie odbyło się II posiedzenie Rady, które poprowadził nowy Przewodniczący Rady p. Andrzej Abramczuk (NETIA). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby oraz Zarządu na 2022 rok. Omówiono realizację budżetu Izby za 3 kwartały 2021 roku, który jest realizowany zgodnie z planem. Rada przyjęła także plan budżetu na 2022 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. W 2021 roku przychody Izby planowane są na poziomie 1 245 683 zł, a wydatki na poziomie 1 150 683,52 zł przy rezerwie na poziome 8 128,79 zł (wszystkie pozycje jako brutto). Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 26 maja 2022 r.


I posiedzenie Rady Izby

W dniu 24 listopada 2021 roku w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada wybrała także Zarząd Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 21 grudnia 2021 r.