Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Kompetencje Rady są opisane szczegółowo w Rozdziale 6 Statutu Izby. Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

Członkowie Rady Izby w kadencji 2018-2021

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Rada liczy 25 członków.

 1. Dominika BETTMAN — Przewodnicząca (SIEMENS)
 2. Marek GONDZIO — Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 3. Andrzej Abramczuk — członek (NETIA)
 4. Cezary Albrecht — członek (T-MOBILE POLSKA)
 5. Mariusz Busiło — członek (AERO 2)
 6. Piotr Dumania — członek (INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ)
 7. Wojciech Hałka — członek (INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PIB)
 8. Wojciech Jeznach — członek (FANTASY EXPO)
 9. Piotr Kaczmarek — członek (NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS)
 10. Mirosław Klepacki — członek (APATOR)
 11. Zbigniew Klonowski — członek (TRIAS)
 12. Krzysztof Kornacki — członek (LOVO TELEKONTAKT24)
 13. Adrian Kostrzębski — członek (TURTLE ENTERTAINMENT POLSKA)
 14. Piotr Kuriata — członek (P4)
 15. Jerzy Kuś — członek (VECTOR)
 16. Krzysztof Kwaczyński — członek
 17. Jacek Łukaszewski — członek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
 18. Andrzej Ostrowski — członek (OSTROWSKI)
 19. Robert Podsiadło — członek (SCREEN NETWORK)
 20. Janusz Sitek — członek (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
 21. Zbigniew Stanasiuk — członek (ELZAB)
 22. Andrzej Szymański — członek (LANDIS+GYR)
 23. Piotr Ślęzak — członek (POSNET POLSKA)
 24. Lidia Zamecka — członek (CYFROWY POLSAT)
 25. Mariusz Zejdler — członek (NORDISK POLSKA)

Posiedzenia Rady Izby w kadencji 2018-2021

I Posiedzenie Rady Izby w dniu 21.11.2018 r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada wybrała także Zarząd Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 12 grudnia 2018 r.