JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorca, który prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w zakresie lub na rzecz: elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych oraz zaakceptuje statut Izby. Więcej szczegółów zawiera Regulamin przyjęć.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydat na członka Izby, składa Zarządowi Izby następujące dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej:

Firma może jednocześnie zadeklarować, że chce być członkiem istniejącej sekcji branżowej. W tym przypadku powinna zapoznać się z regulaminem wybranej sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić dodatkowo specjalną deklarację.

Jakie są koszty uczestnictwa w Izbie?

Wysokość składek i wpisowego zależy od obrotów firmy i zatrudnienia. Składki są opłacane kwartalnie.