Biuletyny KIGEiT

Izba w ramach sieci BUR (Baza Usług Rozwojowych) wykonuje różne usługi (w tym proinnowacyjne) dla MŚP. Jedną z nich – dostępną poprzez elektroniczne Biuletyny i korespondencję w ramach Grup dyskusyjnych i sekcji oraz komitetów –  jest usługa informacyjna. Usługa ta jest świadczona wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail).

Korespondencja otrzymywana z KIGEiT została podzielona na trzy poziomy dostępu:

  • Poziom 1: Biuletyny — dostępne dla wszystkich chętnych członków KIGEiT. Obecnie wydajemy 8 biuletynów.

  • Poziom 2: Grupy Dyskusyjne — korespondencja dostępna dla tych członków KIGEiT, którzy zapiszą się do danej grupy tematycznej. Obecnie mamy grupy dyskusyjne lub komitety obejmujące 7 grup tematycznych: cła i polityka celna, gospodarka innowacyjna, ochrona środowiska, deklaracja zgodności, efektywność energetyczna, wspieranie e-umiejętności i prawo telekomunikacyjne.


  • Poziom 3: Korespondencja w ramach sekcji oraz komitetów. Korespondencja dostępna wyłącznie dla członków danej sekcji lub komitetu. Na tym poziomie dostępny jest też poziom 3A tzn. korespondencja tylko dla zarządu danej sekcji lub komitetu. Obecnie mamy 10 sekcji (Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych, Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grid, Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących, Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych, Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, Sekcja Energii i Paliw, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej, Sekcja Elektroniki Azotkowej i Sekcja Sportów Elektronicznych, Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej) oraz 5 komitetów.


  • Dokładne opisy wydawanych Biuletynów znajdą Państwo <tutaj>.
  • Formularz zamówienia korespondencji i Biuletynów można znaleźć <tutaj>. Wypełniony Formularz należy odesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Izby.

Korespondencję tę otrzymywać mogą wyłącznie pracownicy firm członkowskich KIGEiT regularnie opłacających składki.