Biuletyny KIGEiT

Izba w ramach sieci BUR (Baza Usług Rozwojowych) wykonuje różne usługi (w tym proinnowacyjne) dla MŚP. Jedną z nich – dostępną poprzez elektroniczne Biuletyny i Grupy problemowe –  jest usługa informacyjna. Usługa ta jest świadczona wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail). Członkowie KIGEiT mogą zgłosić zamówienie na otrzymywanie korespondencji poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zamówienia na nasz adres poczty elektronicznej (kigeit@kigeit.org.pl).

Korespondencja otrzymywana z KIGEiT została podzielona na trzy poziomy dostępu:

  • Poziom 1: Biuletyny — dostępne dla wszystkich chętnych członków KIGEiT. Obecnie wydajemy 8 biuletynów.

  • Poziom 2: Grupy Dyskusyjne — korespondencja dostępna dla tych członków KIGEiT, którzy zapiszą się do danej grupy tematycznej. Obecnie mamy grupy dyskusyjne lub komitety obejmujące 7 grup tematycznych: cła i polityka celna, gospodarka innowacyjna, ochrona środowiska, deklaracja zgodności, efektywność energetyczna, wspieranie e-umiejętności i prawo telekomunikacyjne.


  • Poziom 3: Korespondencja w ramach sekcji KIGEiT. Korespondencja dostępna wyłącznie dla członków danej sekcji. Na tym poziomie dostępny jest też poziom 3A tzn. korespondencja tylko dla zarządu danej sekcji. Obecnie mamy 10 aktywnych sekcji (Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych, Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grid, Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących, Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych, Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, Sekcja Energii i Paliw, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej, Sekcja Elektroniki Azotkowej i Sekcja Sportów Elektronicznych, Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej).


  • Dokładne opisy Biuletynów znajdą Państwo <tutaj>.
  • Formularz zamówienia korespondencji i Biuletynów można znaleźć <tutaj>. Wypełniony Formularz należy odesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Izby.

Korespondencję tę otrzymywać mogą wyłącznie pracownicy firm członkowskich KIGEiT regularnie opłacających składki.