Biuletyny KIGEiT

Izba w ramach sieci BUR (Baza Usług Rozwojowych) wykonuje różne usługi (w tym proinnowacyjne) dla MŚP. Jedną z nich – dostępną poprzez elektroniczne Biuletyny i Grupy problemowe –  jest usługa informacyjna. Usługa ta jest świadczona wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail). Członkowie KIGEiT mogą zgłosić zamówienie na otrzymywanie korespondencji poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zamówienia na nasz adres poczty elektronicznej (kigeit@kigeit.org.pl).

Korespondencja otrzymywana z KIGEiT została podzielona na trzy poziomy dostępu:

  • Poziom 1: Biuletyny — dostępne dla wszystkich chętnych członków KIGEiT. Obecnie wydajemy 8 biuletynów.

  • Poziom 2: Grupy Dyskusyjne — korespondencja dostępna dla tych członków KIGEiT, którzy zapiszą się do danej grupy tematycznej. Obecnie mamy grupy dyskusyjne lub komitety obejmujące 7 grup tematycznych: cła i polityka celna, gospodarka innowacyjna, ochrona środowiska, deklaracja zgodności, efektywność energetyczna, wspieranie e-umiejętności i prawo telekomunikacyjne.


  • Poziom 3: Korespondencja w ramach sekcji KIGEiT. Korespondencja dostępna wyłącznie dla członków danej sekcji. Na tym poziomie dostępny jest też poziom 3A tzn. korespondencja tylko dla zarządu danej sekcji. Obecnie mamy 9 aktywnych sekcji (Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych, Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grid, Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących, Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych, Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, Sekcja Energii i Paliw, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej, Sekcja Elektroniki Azotkowej i Sekcja Sportów Elektronicznych).


  • Dokładne opisy Biuletynów znajdą Państwo <tutaj>.
  • Formularz zamówienia korespondencji i Biuletynów można znaleźć <tutaj>. Wypełniony Formularz należy odesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Izby.

Korespondencję tę otrzymywać mogą wyłącznie pracownicy firm członkowskich KIGEiT regularnie opłacających składki.