Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SENA KIGEiT)

Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SENA KIGEiT), powstała 22 listopada 2011 roku. Sekcję założyło 10 firm – członków KIGEiT.

Członkami sekcji są podmioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie produkcji, dystrybucji lub użytkowania elektronicznych nośników audiowizualnych.

Do podstawowych zadań SENA KIGEiT należy:

  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do stworzenia właściwego prawa regulującego instalację i eksploatację nośników audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji elektronicznych ekranów wielkoformatowych;
  • Ujednolicenie sposobów określania jakościowych parametrów elektronicznych nośników audiowizualnych;
  • Ujednolicenie metodyki pomiarów skuteczności percepcji treści emitowanych przez elektroniczne nośniki audiowizualne;
  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;
  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Wspólne działania podmiotów zrzeszonych w ramach SENA KIGEiT zmierzają do wypracowanie jednolitej metodyki pomiarów skuteczności percepcji treści emitowanych przez wielkoformatowe wyświetlacze obrazu.

Ponadto celem SENA KIGEiT jest wskazanie na możliwości wykorzystania tychże nośników w społecznych kampaniach informacyjnych oraz jako narzędzia szybkiego przekazu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Aktualności SENA

Władze Sekcji

Zbigniew Klonowski

Przewodniczący

TRIAS S.A.

Robert Podsiadło

Wiceprzewodniczący

Screen Network S.A.

Mariusz Walaszczyk

Sekretarz

Laboratorium Dźwięku EFEKTYWNI s.c

Tomasz Chomicki

Członek

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

Piotr Florczak

Członek

Lemi-Bis

CZŁONKOSTWO W SEKCJI ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW AUDIOWIZUALNYCH KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklaracja członkowska, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.