Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych KIGEiT (SENA)

Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SENA KIGEiT), powstała 22 listopada 2011 roku. Sekcję założyło 10 firm – członków KIGEiT.

Członkami sekcji są podmioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie produkcji, dystrybucji lub użytkowania elektronicznych nośników audiowizualnych.

Do podstawowych zadań SENA KIGEiT należy:

  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do stworzenia właściwego prawa regulującego instalację i eksploatację nośników audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji elektronicznych ekranów wielkoformatowych;
  • Ujednolicenie sposobów określania jakościowych parametrów elektronicznych nośników audiowizualnych;
  • Ujednolicenie metodyki pomiarów skuteczności percepcji treści emitowanych przez elektroniczne nośniki audiowizualne;
  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;
  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Wspólne działania podmiotów zrzeszonych w ramach SENA KIGEiT zmierzają do wypracowanie jednolitej metodyki pomiarów skuteczności percepcji treści emitowanych przez wielkoformatowe wyświetlacze obrazu.

Ponadto celem SENA KIGEiT jest wskazanie na możliwości wykorzystania tychże nośników w społecznych kampaniach informacyjnych oraz jako narzędzia szybkiego przekazu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Aktualności SENA

Władze Sekcji

  1. Zbigniew Klonowski -Przewodniczący (TRIAS)
  2. Agnieszka Godlewska  – Wiceprzewodnicząca (SCREEN NETWORK)
  3. Mariusz Walaszczyk – Sekretarz (LABORATORIUM DŹWIĘKU EFEKTYWNI)
  4. Tomasz Chomicki – Członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
  5. Piotr Florczak – Członek (LEMI-BIS)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW AUDIOWIZUALNYCH KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklaracja członkowska, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.