Dnia 28 listopada 2023 r., w trybie zdalnym, odbyło się Zgromadzenie Członków (ZC) Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) KIGEiT. ZC miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu, udzieliło mu skwitowania za okres IV kadencji i wybrało nowy Zarząd Sekcji, na V – trzyletnią kadencję, w składzie:
  • Zbigniew Klonowski – przewodniczący,
  • Agnieszka Godlewska  – wiceprzewodnicząca,
  • Mariusz Walaszczyk – sekretarz,
  • Tomasz Chomicki  – członek,
  • Piotr Florczak – członek.