W dniu 5 grudnia 2023 roku, Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla kilkunastu innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla UE w ramach mechanizmu IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS). Program ten, mający na celu wsparcie osiągnięcia cyfrowej niezależności Unii Europejskiej od innych gospodarek światowych, zakłada finansowanie w wysokości 1,2 mld euro dla 19 firm z 7 państw członkowskich.

Wśród beneficjentów tej inicjatywy, obok firm takich jak Deutsche Telekom, Orange, SAP, Siemens, jest członek naszej Izby firma  Atende Industries.

Projekt Atende Industries TStorage to rozproszona baza danych typu NoSQL, która pozwala bardzo efektywnie gromadzić i przetwarzać dane o charakterze szeregów czasowych np. dane o zużyciu energii elektrycznej gromadzone przez inteligentne liczniki. Baza ma już swoje zastosowania na rynku energetycznym, a dzięki finansowaniu z IPCEI-CIS będzie mogła zostać rozszerzona o funkcjonalności niezbędne dla usług chmurowych w sektorach takich jak: przemysł 4.0, inteligentne rolnictwo, lotnictwo, zastosowania kosmiczne, zdrowie i inteligentne miasta. „Wytypowanie naszego rozwiązania TStorage jako projektu o znaczeniu strategicznym dla UE w ramach IPCEI-CIS jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale także doskonałym potwierdzeniem tego, że polskie firmy technologiczne mają coraz większe znaczenie na rynku europejskim. Niestety, rozwój innowacyjnej technologii wymaga czasu i dużych nakładów finansowych, co powoduje, że są one najczęściej wdrażane na rynku wyłącznie przez największe firmy technologiczne spoza obszaru EU. Wierzę, że mechanizm IPCEI-CIS pozwoli nam na rozwój i upowszechnienie bazy danych TStorage w wielu sektorach rynku: inteligentnej energetyce,, inteligentnym rolnictwie, lotnictwie, a nawet w zastosowaniach kosmicznych. Najważniejszą cechą bazy TStorage jest jej wydajność i skalowalność, które pozwalają na analizę typu BigData w czasie rzeczywistym” – mówi Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Atende Industries, będący jednocześnie Przewodniczącym Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) działającej w strukturach naszej Izby.

Gratulujemy firmie Atende Industries oraz innym polskim beneficjentom. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.