Category SEiP

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło prekonsultacje założeń wdrożenia Aktu ws. Sztucznej Inteligencji do polskiego prawa. W pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dot. kierunków wprowadzania Aktu do ...
Czytaj więcej
Komisja Europejska prowadzi pracę nad rozporządzeniem, którego istotnym celem jest wdrożenie DPP (Digital Product Passport - elektronicznego paszportu produktu) - Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). ...
Czytaj więcej
Page 1 of 15
1 2 3 15