Izba otrzymała z Głównego Urządu Statystycznego do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025. Projekt zawiera 258 badań, które będą przeprowadzane przez GUS, NBP, KNF, ministerstwa i urzędy centralne.

Do projektu wprowadzono następujące nowe badania, które docelowo będą realizowane jako badania cykliczne:

 • 1.25.28    Dostępność podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (badanie cykliczne, cykliczność czteroletnia),
 • 1.30.19    Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu (badanie cykliczne, cykliczność pięcioletnia).

W projekcie ujęto ponadto następujące badania cykliczne, realizowane z podaną poniżej cyklicznością:

 1. 1.04.09    Działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej, co 2 lata,
 2. 1.25.22    Zdrowie osób dorosłych, co 3 lata,
 3. 1.25.26    Warunki mieszkaniowe, co 3 lata,
 4. 1.27.11    Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach, co 5 lat,
 5. 1.27.13    Uniwersytety Trzeciego Wieku, co 3 lata,
 6. 1.29.19    Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, co 6 lat,
 7. 1.30.15    Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, co 4 lata,
 8. 1.44.15    Struktura zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów, co 5 lat,
 9. 1.45.01    Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych – prace przygotowawcze, co 3 lata,
 10. 1.49.10    Popyt na usługi, co 5 lat.
Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia do dnia 19 kwietnia 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


Izba dn. 22 kwietnia 2024 roku złożyła stanowisko w przedmiotowej sprawie do GUS.