W dniu 9 kwietnia 2024 r. nasza Izba wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego przesłała wspólne stanowisko, dotyczące Polityki Kosmicznej Państwa, do Wiceprzewodniczącego Rady Ministrów Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Postulujemy w nim, że Polityka Kosmiczna Państwa powinna obejmować budowę narodowego systemu wykorzystującego techniki satelitarne. Stanowisko jest kontynuacją współpracy zawiązanej podczas 16 Forum Gospodarczego TIME (16 FG TIME).

Pełny tekst wspólnego stanowiska znajdą Państwo <tutaj>.

W Izbie działaniami związanymi z innowacyjnością zajmuje się Komitet Gospodarki Innowacyjnej (KGI).