Izba w dniu 10 kwietnia 2024 r. przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko  z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, która jest niezbędna do implementacji przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.