Organami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie oraz organy wybieralne:
  2. Rada Izby
  3. Zarząd Izby
  4. Komisja Rewizyjna
  5. Komisja Rozjemcza

Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2021-2024 przedstawiają się następująco:

Przewodniczący Rady Izby — Andrzej Abramczuk
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Ryszard Rybus

Prezes Zarządu — Stefan Kamiński
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Dariusz Kowalczyk-Tomerski

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak