Organami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie oraz organy wybieralne:
  2. Rada Izby
  3. Zarząd Izby
  4. Komisja Rewizyjna
  5. Komisja Rozjemcza

Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2018-21 przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca Rady Izby — Dominika Bettman
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio

Prezes Zarządu — Stefan Kamiński
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda (do 8.12.2020†)
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak