Konsultacje Bieżące

  • Konsultacje ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

    Otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt "Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw". Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie
  • Konsultacje nowego projektu ustawy o VAT

    Ministerstwo Finansów przekazało KIGEiT do konsultacji projekt z 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Prace nad projektem można

Konsultacje Zakończone