Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Stanowisko KIGEiT ws. Kodeksów dobrych praktyk

   W dniu 4 października 2019 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji w zakresie Kodeksów dobrych praktyk, które w oparciu o
  • Konsultacje Kodeksów dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych

   Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji wraz z zaproszeniem do konsultacji: projekt Kodeksu dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową sieci NGA w drogach publicznych,
  • Konsultacje projektu ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów

   Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy zaproszenie do wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim wraz
  • Stanowisko KIGEiT ws. Kodeksu usług cyfrowych

   W dniu 20 września 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji w zakresie preferowanego kierunku prac na forum UE dotyczących