Konsultacje Bieżące

  • Nowe propozycje w sprawie BHP z monitorami ekranowymi

    Ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jak napisano

Konsultacje Zakończone