Konsultacje Bieżące

 • Konsultacje w sprawie funkcjonowania Dyrektywy LVD

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy LVD. Celem konsultacji jest ocena, czy dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE jest odpowiednia pod względem skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i wartości dodanej UE.

Konsultacje Zakończone

 • Konsultacje projektu ustawy o dostępności

  Ministerstwo Inwestycji Rozwoju rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ustawy o dostępności. Projekt wraz OSR oraz uzasadnieniem dostępny jest na stronie RCL. Projekt ten dotyka m.in. operatorów telekomunikacyjnych (kolizja z sektorowymi regulacjami telekomunikacyjnymi) oraz nadawców
 • Konsultacje w sprawie zakłóceń od sygnałów LTE

  Z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyszłej normy (prEN 50083-2-4E) dla filtrów ograniczających zakłócenia pochodzące od sygnałów LTE (4G) działających
 • Projekt Min.Energii w sprawie kalkulacji taryf gazowych

  W dniu 13 grudnia 2018 r. Minister Energii ogłosił konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad
 • Konsultacje Megaustawy

  Otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt "Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw". Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych,