Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Uwagi KIGEiT do „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

   W związku z zakończeniem konsultacji jakie były prowadzone w naszej Izbie w Sekcji Inteligentnych Sieci - Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energetyki i Paliw (SEiP), dotyczących
  • Projekt rozporządzenia MPiT ws e-fakturowania

   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłało nam zaproszenie do  konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
  • Wsparcie na projekty z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – konsultacje

   Otrzymaliśmy z Ministerstwa Energii zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Minister Energii uważa, że właściwe przygotowanie kryteriów
  • Projekt interpretacji ogólnej MF dot. 50% KUP z tytułu praw autorskich

   Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nad projektem interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) z tytułu praw autorskich. Interpretacja ogólna może mieć istotny wpływ na model rozliczeń praw autorskich w firmach informatycznych