Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Stanowisko KIGEiT ws. projektu ustawy o dostępności

   Zakończyły się w Izbie konsultacje projektu ustawy o dostępności przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prace nad przygotowaniem stanowiska KIGEiT były prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych
  • Konsultacje KE w sprawie oceny Dyrektywy maszynowej

   Komisja Europejska (KE) rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy maszynowej. W ocenie KE Dyrektywa maszynowa wymaga aktualizacji w celu dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uwzględnienia najnowszych innowacji z sektora IT.
  • Konsultacje dot. ułatwień rozmieszczania małych stacji bazowych

   Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy: System rozmieszczenia małych punktów dostępu bezprzewodowego. Technologie 5G oferują perspektywy nowych cyfrowych modeli biznesowych i polegają na dodatkowej instalacji wielu małych bezprzewodowych
  • Zakończenie konsultacji dot. reformy wspierania firm w okresie 2021-2027

   W związku z zakończeniem konsultacji jakie były prowadzone w naszej Izbie a dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania pomocy publicznej w latach 2021-2027, KIGEiT przesłała