Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje Megaustawy

   Otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt "Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw". Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych,
  • Konsultacje nowego projektu ustawy o VAT

   Ministerstwo Finansów przekazało KIGEiT do konsultacji projekt z 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –
  • Konsultacje ME w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 r.

   Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje projektu dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania
  • Konsultacje projektu rozp. MF w sprawie kas rejestrujących

   Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (datowany na 05.11.2018). Uzasadnienie projektu wraz oceną skutków regulacji (OSR) i