Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Projekty rozporządzeń Ministra Energii dot. kogeneracji

   Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Energii przedstawiło projekty pięciu rozporządzeń dotyczących kogeneracji. Dotyczą one m.in. zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej i kogeneracyjnej, kosztów inwestycyjnych, kosztów
  • Konsultacje w sprawie programów i projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

   Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt i uzasadnienie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu
  • Projekt nowelizacji Prawa budowlanego

   Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków
  • Konsultacje projekt zmian ustawy Prawo celne

   Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).  Proponowane zmiany dotyczą m.in.: