Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwrócił się do naszej Izby z prośbą o konsultacje w sprawie "Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)",
  • Strategia jednolitego rynku cyfrowego

   Konsultacje w sprawie strategii jednolitego rynku cyfrowego. Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi na szczeblu KE pracami nad przygotowaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego Ministerstwo
  • Pomoc finansowa na nowe usługi i aplikacje w ramach POPC

   Konsultacje w sprawie pomocy finansowej na nowe usługi i aplikacje w ramach POPC Uprzejmie informujemy, że Izba otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, prośbę o opinię w
  • Specyfikacja AMI

   Konsultacje w sprawie projektu stanowiska Izby w sprawie specyfikacja AMI W gronie Prezydium zarządu KIGEiT oraz ekspertów został przygotowany projekt "Stanowiska Zarządu KIGEiT dotyczącego Projektu