KIGEiT informuje, że Komisja Europejska pracuje nad nowym pakietem dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym, przy czym obecnie koncentruje się na pierwszej części „cyklu życia”, czyli na tzw.części produktowej, począwszy od projektowania (czyli zanim produkty staną się odpadami).
Na maj-czerwiec br. zapowiadane są konsultacje on-line, a tzw. mapa droga, czy plan dalszych działań, ma być przedstawiony na jesieni br., najpóźniej do końca roku.