Author root_kigeit

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt "Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw". Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, ...
Czytaj więcej
Page 1 of 15
1 2 3 15