Elektroniczny dokument w transporcie międzynarodowym – czy jesteśmy gotowi?

 

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem e-FTI warunki do uruchomienia cyfrowej wymiany danych transportowych między przedsiębiorstwami i organami w UE mają zostać stworzone do sierpnia 2024 r. w państwach członkowskich.

Nie ma jednostki rządowej odpowiedzialnej za wdrożenie regulacji e-FTI i Protokołu dodatkowego CMR.W Polsce nie ma szczegółowych przepisów regulujących funkcjonowanie elektronicznego dokumentu CMR.Konieczne jest uzgodnienie standardów poszczególnych dokumentów elektronicznych będących nośnikami danych objętych Rozporządzeniem e-FTI oraz dokumentu e-CMR regulowanego Protokołem Dodatkowym do Konwencji CMR. Zagadnienia, jakie będą dyskutowane w trakcie spotkania:a.      Współpraca krajów regionu Morza Bałtyckiego przy tworzeniu wspólnej koncepcji elektronicznego dokumentu przewozowego – e-CMRb.      Architektura rozwiązania e-CMR zaproponowana i realizowana w ramach DINNOCAPc.       Zgodność prac przeprowadzonych w ramach DINNOCAP z rozporządzeniem e-FTI d.      Wnioski z testowania e-CMR – Proto. e.       Projekt Paperless – pilotażowe wdrożenia e-CMR na bazie standardów GS1 i wyzwania z tym związane.f.        Zgodność prac przeprowadzonych w ramach DINNOCAP z rozporządzeniem e-FTI g.      Różne role uczestników procesu związanego z przepływam dokumentów e-CMR i wynikające z tego wyzwaniah.      Dostęp do danych- kto, kiedy i na jakich zasadach może „zajrzeć” do e-CMR
 Moderator: Krzysztof Chełpiński – KIGEiT

Zaproszeni Goście:
Monika Andrzejewska – KIGEiT,
Agata Horzela – GS1,
Tadeusz Rudnicki – Sieć Badawcza Łukasiewicz- ILiM,

 

Krzysztof Chełpiński – posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Od kilkunastu lat przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesowego i wykorzystania rozwiązań w chmurze obliczeniowej do podnoszenia efektywności Małych i Średnich firm. Aktywnie promuje transformację cyfrową biznesu. Zaangażowany w budowanie koncepcji rozwoju transgranicznych e-usług w obszarze Morza Bałtyckiego  w ramach projektów DIGINNO i DINNOCAP.
Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Monika Andrzejewska Wieloletnie doświadczenie w pracy w IT w kraju i zagranicą, od konstruktora do konsultingu i zarządzania, wieloletnie jako przedsiębiorca. Wśród obejmowanych obszarów m.in. szeroko pojęta cyfryzacja, systemy sieci usługowych i handlowych, systemy szpitalne, zarządzanie obiegiem dokumentów, systemy logistyczne. W 2018 roku dołączyła do – ciągle trwającego – międzynarodowego projektu, początkowo pod nazwą DIGINNO, którego celem jest przyspieszenie wprowadzania Gospodarki Czasu Rzeczywistego w Rejonie Morza Bałtyckiego, zajmując się przede wszystkim cyfryzacją usług transgranicznych. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, a także Retorykę Praktyczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Agata Horzela Konsultant w centrum GS1 Polska. Zajmuje się doradztwem w zakresie automatycznej identyfikacji opartej na kodach kreskowych. Jest ekspertem z zakresu prawidłowej identyfikacji jednostek handlowych oraz pracuje nad możliwościami wdrożeń standardów systemu GS1 w branży transportu i logistyki.

Tadeusz Rudnicki Jest konsultantem Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Był członkiem zespołu projektowego wdrażającego platformę elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (platforma PEF, projekt zakończony w sierpniu 2019). W lutym 2019 zrealizował projekt wdrożenia procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach unijnego projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce. Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

 


2 grudnia 2021 / czwartek

10.00-10.45 | Przemysł 4.0 i bezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
11.00-11.45 | Przemysł 4.0 i innowacje. Korzyści płynące z wdrożenie technologii powszechnego zastosowania dla przemysłu 4.0
12:00-13:15 | Elektroniczny dokument w transporcie międzynarodowym – czy jesteśmy gotowi?
13:15-14:30 | Elektroniczny paragon i elektroniczna faktura w obrocie gospodarczym
14:30-15:45 | Real Time Economy – przyszłość, czy teraźniejszość


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG BALTIC SEA REGION, Zadanie 1.3. Non-tech innovation (Priorytet 1 Capacity for innovation).